top of page

GROWTH MINDSET

SCHOOL

Een growth mindset focust op proces en groei. Zo help je kinderen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor zijn leerlingen gemotiveerder, durven ze uitdagingen aan te gaan en hebben ze meer zin in leren.
Het onderwijs speelt hier een cruciale rol in. Hoe maak je leerlingen bewust van hun mindset? Hoe zet je de theorie van Carol Dweck om in de praktijk? Hoe help je kinderen een growth mindset te vormen die het beste in hen naar boven haalt?

 

Ilse Vande Walle vertaalde samen met Marie Van Driessche, directeur van GvB De Wante,  de Growth Mindset theorie naar het Vlaamse onderwijs. Dit mondde uit in vijf modules die stap voor stap kunnen ingezet worden om binnen een school of team een Growth Mindset cultuur te ontwikkelen.

Lezing / infosessie / keynote

 

Leer op een andere manier kijken naar je kind, leerlingen in je klas of naar jezelf. Dat is wat de Growth Mindset theorie van Carol Dweck je bijbrengt.
Growth Mindset focust op proces en groei. Kinderen worden gemotiveerder, durven uitdagingen aan te gaan en krijgen meer zin in leren.

Tijdens deze lezing maak je kennis met de theorie. Je ontdekt tools en handvaten om de theorie om te zetten naar de praktijk. Zo haal je het beste uit elk kind… en jezelf.

 

Doelgroep: leerkrachten, directies en ouders van het kleuter, lager en secundair onderwijs.

 

Een lezing kan zowel georganiseerd worden voor een homogene als een heterogene groep.

 

Theoretische lezing: 1 uur

Interactieve lezing: 1 ½ - 2 uur

WORKSHOPS

Leerkrachten & directie

 

Word je bewust van jouw mindset en die van je leerlingen. Je ontdekt hoe je stap voor stap, aan de hand van de vijf uitgewerkte modules, kan  groeien naar een Growth Mindset cultuur op school. Je krijgt tools en handvaten aangereikt om mee aan de slag te gaan in je klas of school.

 

Indien gewenst kan tijdens een workshop gefocust worden op 1 of meerdere modules. Verder is er ook de mogelijkheid tot een workshop reeks waarbij stap voor stap de verschillende modules aan bod komen.

 

Doelgroep: leerkrachten en directie van het kleuter, lager en secundair onderwijs.

 

De workshop kan zowel georganiseerd worden voor een heterogene of voor een homogene groep.

 

Duur: 1 dagdeel of meerdere dagdelen

Leerlingen & studenten

Kinderen of jongeren maken op een interactieve en creatieve manier kennis met de werking van de hersenen. Zo ontdekken ze de verschillen tussen een growth en fixed mindset en krijgen ze zicht op hun eigen mindset.

Hoe ga ik om met falen en uitdaginge?  Wat doen stresssituaties met mij? Aan de hand van concrete voorbeelden leren hoe ze van een fixed naar een growth mindset kunnen groeien.

 

Duur : 2 of 3 lesuren

Ouders

 

Hoe herken je als ouder de mindset van je kind?  Hoe help je jouw kind te groeien van een fixed mindset naar een growth mindset?

Tijdens deze workshop maak je uitgebreid kennis met de Growth Mindset theorie van Carol Dweck. Je vertrekt vanuit concrete vragen en voorbeelden en gaat met de theorie aan de slag.  Je ontdekt verschillende handvaten en tools om een Growth Mindset  bij je kind aan te moedigen en te versterken.

 

Duur: deze workshop kan gegeven worden in 3 uren maar ook uitgebreid worden naar 3 sessies waarbij dieper wordt ingegaan op een Growth mindset thema.

Training / coachingtraject

 

Bij een trainings- of coachingstraject ga je als school(team) enkele maanden of een volledig schooljaar met Growth Mindset aan de slag. 

 

In dit traject worden zowel directie, leerkrachten, ander schoolpersoneel, leerlingen en ouders betrokken. Het doel is om een Growth Mindset cultuur uit te bouwen binnen de school en het schoolteam. 

 

Tijdens een voorbereidend gesprek gaan we na hoe het traject het best kan worden uitgebouwd. Wat zijn de noden en de mogelijkheden van de school?  Als school heb je de keuze hoe je aan een Growth Mindset cultuur werkt. Kiezen jullie voor regelmatige workshops, ondersteuning op personeelsvergaderingen, uitwerken van lessenpakketten, op poten zetten van een projectweek of workshops voor leerlingen. Na een infosessie of workshop voor leerkrachten gaan we concreet aan de slag.

 

Duur: Afhankelijk van de vragen en de noden. Wordt steeds per school bekeken.

bottom of page