top of page

TRAUMA & VERLIES

SCHOOL

Leer veilig en gericht omgaan met leerlingen die een ingrijpende gebeurtenis meemaakten. Wat is de rol van de school, leerkracht of directie? Hoe ga je als leerkracht met je eigen vragen en emoties om? Hoe kan de zorg voor je leerlingen en klas in evenwicht blijven met de zorg voor jezelf?

Lezing / infosessie / keynote

 

Wat is trauma en hoe herken je trauma?

Een leerling barst regelmatig zonder aanwijsbare reden uit als een vulkaan. Of een kind zit in de klas vaak afwezig voor zich uit te staren.

Als leerkracht weet je niet wat er allemaal omgaat in de hoofden van jouw leerlingen. We weten niet wat kinderen allemaal meemaken en wat hun diep kan raken. Grote, maar ook kleine gebeurtenissen kunnen een kind traumatiseren. En een trauma heeft een grote impact op hun gedrag.

 

Hoe herken je een trauma bij kinderen? Wat kan je doen als leerkracht, directie of school? In deze lezing verdiep je je in de impact van een trauma. Welke invloed heeft dit op de werking van de hersenen? Hoe uit zich dat in het gedrag?
Tijdens deze lezing leer je hoe je als leerkracht een trauma kan herkennen en wat je kan doen.

 

Theoretische lezing: 1 uur

Interactieve lezing: 1 ½ - 2 uur

 

Doelgroep: Kleuter, lager en secundair onderwijs

De lezing.  kan georganiseerd worden voor een heterogene of voor een homogene groep en kan ook georganiseerd worden voor ouders.

 

Hoe omgaan met een schokkende gebeurtenis of plotseling overlijden bij kinderen en jongeren.

Meer leerlingen dan we denken krijgen te maken met een schokkende, traumatische gebeurtenis of worden geconfronteerd met verlies en afscheid nemen.

Als leerkracht of directie is het niet altijd even makkelijk om hiermee om te gaan. Wat zeg je best tegen een leerling?  Hoe vang je een ganse klas of de ganse school op? Wanneer is een reactie normaal? Wanneer is er meer hulp nodig?  Wat is jouw taak en hoe ga je zelf om met de verhalen van de leerlingen in je klas of school?

 

We gaan in op de impact van een schokkende gebeurtenis of rouwsituatie op kinderen en jongeren. We kijken naar wat kinderen en jongeren nodig hebben na het meemaken van zo’n gebeurtenis en staan stil bij wat de rol van de school, leerkracht of directie hierbij is.  We gaan dieper in op hoe jij, als leerkracht of directie, met je eigen vragen en emoties kan omgaan, en hoe de zorg voor je leerlingen, je klas of je school in evenwicht kan blijven met de zorg voor jezelf.

 

Theoretische lezing: 1 uur

Interactieve lezing: 1 ½ - 2 uur

Doelgroep: Kleuter, lager en secundair onderwijs

De lezing.  kan georganiseerd worden voor een heterogene of voor een homogene groep en kan ook georganiseerd worden voor ouders.

WORKSHOPS

Leerkrachten & directie

 

Wat hebben kinderen en jongeren die een schokkende gebeurtenis of groot verlies meemaken nodig?
Tijdens deze workshop gaan we in op de impact die dit bij hen nalaat. We staan stil bij de rol van de school, leerkracht of directie. Hoe kan je als leerkracht of directie met je eigen vragen en emoties hierbij omgaan. Hoe blijft de zorg voor je leerlingen, klas of school in evenwicht met de zorg voor jezelf.

 

Na deze workshop ga je veiliger en gerichter om met leerlingen die een ingrijpende gebeurtenis meemaakten.  Aan de hand van concrete casussen, groepsdiscussie en eigen inbreng zetten we de theorie om in praktijk. 

 

Doelgroep: Kleuter, lager en secundair onderwijs.

De workshop kan georganiseerd worden voor een heterogene of voor een homogene groep.

 

Duur workshop: 1 dagdeel of 2 dagdelen.  3 – 6 uren.

 

Doelgroep: Kleuter, lager en secundair onderwijs

De workshop kan georganiseerd worden voor een heterogene of voor een homogene groep.

Leerlingen & studenten

Een workshop waarin we rechtstreeks aan de slag gaan met kinderen en jongeren. Op een creatieve manier werken we samen rond trauma, rouw en de gevoelens die daarmee samen gaan. Kinderen en jongeren leren wat ze zelf kunnen doen in zo’n situatie en hoe ze leeftijdsgenoten kunnen ondersteunen. 

 

Duur : 2 of 3 lesuren. 

Training / coachingtraject

 

Als school kan je meermaals per schooljaar geconfronteerd worden met trauma of rouw bij leerlingen en leerkrachten. Veel scholen gaan hier goed mee om. Ze slagen erin om leerlingen, ouders en collega’s op een passende manier op te vangen. Toch kan dit ook soms veel worden. Het is belangrijk om als leerkracht of directie te weten dat je ergens terecht kan om je hart te luchten. Soms is er hiervoor ruggesteun nodig en wil je beroep doen op iemand.

 

Bij een trainings- of coachingstraject zorgen we ervoor dat je niet alleen staat met je vragen en dat je op elk moment bij iemand terecht kan voor passende ondersteuning.  Dit kunnen coachingsgesprekken of workshops zijn. Na een intake gesprek kies ik als school zelf je werkmethode.

 

Duur: Afhankelijk van de vragen en noden. Wordt steeds per vraag bekeken.

bottom of page