top of page

STRESS TEAM

Een hoofd dat niet stopt met malen, zorgt voor stressklachten. Maar door met de juiste mindset te kijken naar wat speelt, kun je jouw zorgen minder laten doorwegen.

Met growth mindset creëer je handvatten om te werken aan een gezond stressniveau en een hoofd dat een stukje lichter aanvoelt. Hou met de juiste mindset stress onder controle zodat ze geen grip krijgt op jezelf of op je team.

Lezing / infosessie

 

Stress is belangrijk. Zonder gezonde stress kan een team niet functioneren. Maar de grens tussen gezonde en negatieve stress is zeer dun. Wanneer stress de overhand neemt, is de balans zoek. Hoe kan je ervoor zorgen dat stress niet blokkerend werkt?

Onderzoek toont aan dat jouw mindset, de manier waarop je dingen bekijkt, bepalend is voor hoe je met stress omgaat. In deze lezing onderzoek je wat stress is. Hoe ga je vanuit de juiste mindset anders om met stress? 

 

Duur: 1 – 2 uur.

Workshop

Ga dieper in op de impact van stress op de hersenen. Vanuit de Growth Mindset theorie van Carol Dweck bestudeer je hoe jouw mindset de stresservaring kan bepalen. Tijdens oefeningen leer je anders kijken naar situaties. Zo geven we een aanzet naar een gezonde stressbalans.

 

Duur: 1 of 2 dagdelen.

Training / coachingstraject

 

Bij een trainings – of coachingstraject werk je binnen je team in verschillende sessie aan stress. Vanuit de Growth Mindset theorie van Carol Dweck bekijken jullie stap voor stap hoe ongezonde stress kan omgebogen worden naar gezonde spanning. Dit kan zowel in groepssessies als in individuele coaching.

Tijdens een intakegesprek bespreken we de noden en vragen vanuit het team. Op basis daarvan wordt een traject samengesteld.

 

Duur: Afhankelijk van de vragen en noden. Wordt steeds per vraag bekeken

bottom of page