top of page

Stress

SCHOOL

Schoolstress, druk van leeftijdsgenoten en een overvolle vrijetijdsagenda. Leerlingen ervaren heel wat stress. Ook als leerkracht sta je onder hoge druk met klasmanagment, regeldruk en werk dat meegenomen wordt naar huis.

Wanneer is spanning gezonde stress en wanneer kan het schade berokkenen? Door met de juiste mindset te kijken naar wat speelt, leer je leerlingen en jezelf op een gezonde manier omgaan met stress.

 

Lezing / infosessie / keynote

 

‘It’s not the stress that kills us. It’s our reaction to it.’
Wanneer is spanning gezonde stress en wanneer kan stress schade berokkenen? Jouw mindset en hoe je omgaat met stress speelt hier een grote rol in. Wat is stress en wat is de juiste mindset om met stress om te gaan? 
In deze lezing krijg je handvaten en tools om de theorie om te zetten naar de praktijk. Zo leer je negatieve stress om te zetten in gezonde spanning.

 

Doelgroep: leerkrachten, directies en ouders van het kleuter, lager en secundair onderwijs. Een lezing kan zowel worden georganiseerd voor een homogene als een heterogene groep.

 

Duur: 1 of 2 uur

WORKSHOPS

Leerkrachten & directie

 

When you change the view from where you stood.
The things you view will change for good. (Mary Poppins)

 

De druk in het onderwijs is vaak hoog. Niet enkel voor de leerlingen, maar ook voor leerkrachten en de directie. Die druk gaat vaak gepaard met ongezonde stress. 

Onderzoek toont aan dat jouw mindset een grote rol speelt in het omgaan met stress. Wanneer je er in slaagt om spanning met een andere bril te bekijken, zal je ook anders met stress omgaan. Maar hoe doe je dat? Hoe verander je jouw blik op stress?

Met een eigen stresssituatie als voorbeeld onderzoek je de impact van stress en met welke mindset jij stresssituaties aanpakt. Je leert hoe je vanuit de Growth Mindset theorie kleine veranderingen kan aanbrengen die ervoor zorgen dat je anders met stress omgaat. Die andere blik verlaagt niet alleen jouw stressniveau, maar kan ook helpend zijn voor collega’s en leerlingen die onder druk staan.

 

Doelgroep: leerkrachten en directies uit het kleuter, lager en secundair onderwijs.

De workshop kan zowel voor een heterogene als homogene groep georganiseerd worden.  

 

Duur: 1 of 2 dagdelen (3 of 6 uren)

Leerlingen & studenten

Er komt heel wat op jongeren af.  Vaak boeiende en uitdagende zaken, maar ook een grote portie stress. Zolang het om gezonde stress gaat, is dat geen probleem. Maar schoolstress, druk van leeftijdsgenoten en een overvolle vrijetijdsagenda kunnen voor ongezonde stress zorgen die wel schade berokkent.

Jouw mindset, de manier waarmee je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld, kan een verschil maken in hoe je stress ervaart. In deze workshop vertrek je vanuit eigen stresssituaties. Wat is stress en welke impact heeft ze op je hersenen? Je verdiept je in de verschillende mindsets en ontdekt hoe kleine veranderingen die stressbalans naar de gezonde kant doen kantelen.    

 

Doelgroep: leerlingen en studenten van het lager of secundair onderwijs.

Duur : 2 of 3 lesuren. 

Ouders

 

Stress is niet per definitie slecht. Positieve stress helpt ons om net dat beetje meer te bereiken. Maar negatieve stress kan schade berokkenen, zeker bij kinderen. Hoe herken je stress en hoe kan je jouw kind ondersteunen in een stressvolle situatie?

Tijdens deze workshop maak je kennis met de Growth Mindset theorie van Carol Dweck. Vanuit concrete vragen en voorbeelden ga je met de theorie aan de slag. Je krijgt tips om jouw kind vanuit een Growth Mindset naar stress te laten kijken. Zo werk je naar een gezonde stressbalans toe.  

 

Duur: 3 uur. Kan uitgebreid worden naar 3 sessies waarbij telkens dieper wordt ingegaan op een Growth Mindset thema.

Training / coachingtraject

 

Bij een trainings- of coachingstraject werk je als schoolteam een bepaalde periode rond het thema stress.  Het traject kan bestaan uit een combinatie van verschillende workshops voor leerkrachten en leerlingen, een lezing voor ouders en individuele coachingstrajecten. Tijdens een voorbereidend gesprek wordt bekeken hoe we het traject best uitbouwen, afhankelijk van de noden en mogelijkheden van de school.

 

Duur: Wordt steeds per school bekeken, afhankelijk van de vragen en de noden.

bottom of page